Třída Kaštánků se nachází v budově MŠ Palackého na adrese Palackého 781, 252 63 Roztoky.

Třída Kaštánků má celkovou kapacitu 25 dětí a jsou zde umístěny děti ve věku od 3-6 let, jedná se o smíšené oddělení. O děti se starají paní učitelka Lucie Tichá,paní ředitelka Bc. Jana Kellerová, Šárka Rendeková – školní asistent.

Úklid v této třídě zajišťuje paní školnice Dagmar Šťovíčková.

V budově se nachází jedna velká třída Kaštánků, šatna, sociální zázemí dětí a personálu, kuchyňka na přípravu a vydávání jídla, kabinet pro pedagogický personál a místnost určená ke skladování výtvarného materiálu a sportovního náčiní. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, kterou děti z tohoto oddělení využívají odpoledne. Dopoledne dochází na zahradu do MŠ Spěšného, kde i obědvají.

Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu MŠ „Krok za krokem celým rokem“, který byl zpracován tak, aby vycházel z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a aby splňoval hlavní požadavky, podmínky a pravidla institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku.


Organizace dne ve třídě Kaštánků:

Třída je otevřena od 7:00 do 17:00. Rodičům je umožněno přivádět děti do 8:00.

  • 7:00  – 9:30 hod. – činnosti s učitelkou – hry dle volby dětí, rozcvička, dopolední svačina, pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti
  • 9:30 – 11:30 hod. – pobyt venku – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě
  • 11:30 – 12:00 hod. – oběd
  • 12:00 – 13:00 hod. – přesun na budovu a příprava ke spánku
  • 13:00 – 14:15 hod. – spánek, odpočinek
  • 14:15 – 15:00 hod. – probouzení, svačina
  • 15:00 – 17:00 hod. –  hry dle volby dětí, pobyt venku